JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.28/2015 – Услуге техничког пријема изведених радова на три северне деонице, у отвореном поступку -Измена и допуна бр.1- – Питања и одговори бр.1 – -Обавештење опродужењу рока за достављање понуда-