JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 19/2015 – Набавка скретничке храстове импрегнисане грађе, у отвореном поступку – Питања и одговори бр.1 –