JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.58/2015 – Набавка резервних делова за радио-диспечерске уређаје, – Обавештење о продужењу рока – – Измене и допуне бр.1 –