JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.42/2015 – Услуге израде студије утврђивања трошкова путничког воза у саобраћају на пругама ЖС