JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 15/2015 – Набавка хербицида, у отвореном поступку -Измене и допуне бр. 1-