JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.88/2015 – Набавка алата за одржаваwе телекомуникационих уређаја, по партијама – Питања и одговори бр.1 –