JSC Serbian Railways

SER

Оглас ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ КОЛА (ВАГОНА), ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ