JSC Serbian Railways

SER

“Србијакомби” д.о.о. – Друштво за комбиновани транспорт

“Србијакомби” д.о.о. – Друштво за комбиновани транспорт

Друштво за комбиновани транспорт „Србијакомби“ доо Београд је основано 04.02.2008. године.

Адреса: Немањина 6, Београд

Претежна делатност предузећа је остале пратеће делатности у саобраћају,

ПИБ:105806037

Матични број: 20383925

Законски заступник: