JSC Serbian Railways

SER

“Заштитна радионица” д.о.о. – Друштво за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида

Назив: „Заштитна радионица“ доо Београд
Пуно име: Друштво за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида Заштитна радионица доо, Београд
Адреса: Савска 4, Београд
Мат. број: 20034386
ПИБ:103876373
Датум оснивања: 01.03.2005
Примарна делатност:Остала непоменута социјална заштита без смештаја
Заступник: Илија Жежељ – директор