JSC Serbian Railways

SER

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ – 3