JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку ти бр. 4/2015 – Набавка евродизела за вучу возова, у отвореном поступку -Измене и допуне бр.1- -Питања и одговори бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-