JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.44/2015 – Услуге ремонта осовинских склопова са заменом моноблока или обруча точка -Питања и одговори бр.1-