JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку бр.18/2015 – Набавка материјала за одржавање електричних инсталација и расвете, о отвореном поступку – Измене и допуне бр.1 – – Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3-