JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.51/2015 – Набавка материјала и опреме за одржавање повратног вода и уземљење контактне мреже монофазног система 25 кВ, 50Хз – Питања и одговори бр.1 – – Измене и допуне бр.1 –