JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку бр. 109/2014 – Услуга редовне оправке 15 путничких кола, у отвореном поступку, по партијама – Питања и одговори бр.1, бр.2 – -Измене и допуне бр.1, бр.2- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-