JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку бр. 112/2014 – Набавка заштитне опреме – заштитне рукавице кожне универзалне, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1-