JSC Serbian Railways

SER

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за Јавну набавку бр. 6/2015 – Набавка услуге одржавања друмских возила, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1, бр.2-