JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.50/2015 – Набавка резервних делова за регистрофоне (12-канални регистрофон) -Питања и одговори бр.1-