JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 20/2015 – Консултантске услуге за одржавање И развој ИБМ централног рачунарског система