JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 6/2015 – Набавка материјала за одржавање спољних СС уређаја -Питања и одговори бр.1, бр.2-