JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.54/2015 – Уља и мазива, у отвореном поступку, по партијама – Измене и допуне бр.1, бр.2- -Питања и одговори бр.1, бр.2-