JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 100/2014 – Набавка услуге сервиса, ремонта и поправке репарацијом и антикорозивном заштитом на железничким конструктивним групама спољашње оплате и унутрашњости возних средстава, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1-