JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.47/2015 – Набавка компресора , делова компресора, у отвореном поступку, по партијама – Измене и допуне бр.1, бр.2, бр.3, бр.4 – -Питања и одговори бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављење понуда-