JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.98/2015 – Набавка алата, опреме и потрошног материјала за рад занатских радионица и ситне механизације -Питања и одговори бр.1 –