JSC Serbian Railways

SER

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕНЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредностибр.38/2015 – Набавка средњенапонске опреме за одржавање постројења за секционисање трансформаторске станице – Измене и допуне бр.1 – – Питања и одговори бр.1 –