JSC Serbian Railways

SER

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.3/2015 – Услуге ревизије финансијских извештаја Друштва -Питања и одговори бр.1-