JSC Serbian Railways

SER

Градња Плавог воза

 

Одлука о градњи новог „Плавог воза“ донета је 1956. године. Пројектовали су га инжењери београдске „Машиноградње“. Састојао се од девет вагона „главног воза“, који су носили ознаке 2-11 до 2-19, пуштених у саобраћај крајем фебруара 1959. године. Четири вагона изграђено је у фабрици „Драгослав Ђорђевић-Гоша“ у Смедеревској Паланци, а осталих пет у фабрици „Борис Кидрич“ у Марибору.
 
Каснијом доградњом „главном возу“ су прикључена још три вагона (1963. године ресторан са ознаком 2-20; 1966. године кола за спавање са ознаком 2-21 и 1976. године енергетска кола са ознаком 2-10), такодје, грађени у Марибору.
 
У саставу „Плавог“ воза“, поред „главног воза“, налазио се и „први или официрски воз“, са ознакама 1-01 до 1-20, који су чинила службено-магацинска или енергетска кола, кола за спавање, кола за превоз аутомобила и ресторан, изграђени у периоду од 1961. до 1975. године.