JSC Serbian Railways

SER

Чланство у међународним организацијама

“Железнице Србије” ад је члан међународних железничких организација:
 
1. UIC – Међународна организација за сарадњу у области железничког саобраћаја