ŽELEZNICE SRBIJE
Data/Images/srbija_voz_logo.jpg

Srbija Voz

 Veb-sajt SRBIJA VOZ

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika "Srbija Voz" upisano je u registar Agencije za privredne registre 10. avgusta 2015.

Privredno društvo konstitusalo je svoju skupštinu, koja je u skladu sa zaključkom Vlade Srbije, zatim imenovala vršioce dužnosti izvršnih direktora.

Skupština Društva za železnički prevoz putnika "Srbija Voz" za predsednika Odbora i vršioca dužnosti generalnog direktora je imenovala diplomiranog mašinskog inženjera Jugoslava Jovića, a za izvršne direktore diplomiranog saobraćajnog inženjera Vesnu Brajović i diplomiranog ekonomistu Vesnu Radosavljević.

Data/Images/jugoslav_jovic_no3.jpg
Vršilac dužnosti generalnog direktora:
Jugoslav Jović dipl. inž. maš.

Data/Images/vesna_brajovic.jpg
Izvršni direktor:
Vesna Brajović dipl. saobr. inž.
Data/Images/vesna_radosavljevic.jpg
Izvršni direktor:
Vesna Radosavljević dipl. ekonomista

SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ"

Članovi Skupštine Društva za železnički prevoz putnika "Srbija Voz" su Kristina Bojović, magistar pravnih nauka (predsednik); Nebojša Nikić, diplomirani ekonomista; Tatjana Milivojević, diplomirani ekonomista; Mladen Novakov, diplomirani ekonomista i Nikola Pandrc, diplomirani ekonomista-master.

DELATNOST DRUŠTVA:

Društvo obavlja delatnost železničkog prevoza putnika. Radi obezbeđenja neprekidnog i urednog funkcionisanja procesa rada, poboljšanja kvaliteta pružanja usluga i ostvarivanja planiranih poslovnih ciljeva i rezultata, kao i racionalnog upravljanja kadrovskim i drugim resursima, Društvo se organizuje po poslovima.

Poslovi organizovani u Društvu su: saobraćajni, poslovi vuče vozova, održavanja voznih sredstava, komercijalni poslovi i poslovi prodaje, poslovi informaciono-komunikacionih tehnologija i marketinga, finansijsko-računovodstveni poslovi, poslovi plana i popisa, nabavka i stovarišno poslovanje, pravni poslovi, poslovi ljudskih resursa i korporativne odgovornosti, poslovi međunarodne saradnje, unutrašnje kontrole i interne revizije.

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS