SERBIAN RAILWAYS
Data/Images/srbija_kargo.png

Srbija kargo

Agencija za privredne registre 10. avgusta 2015. donela je rešenje o upisu u registar Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija kargo".

Privredno društvo konstitusalo je svoju skupštinu, koja je u skladu sa zaključkom Vlade Srbije imenovala vršioce dužnosti izvršnih direktora.

U Društvu za železnički prevoz robe "Srbija Kargo" za vršioca dužnosti predsednika Odbora i generalnog direktora imenovan je dr Miroljub Jevtić, a za izvršne direktore diplomirani ekonomista Zvezdan Pavićević i diplomirani mašinski inženjer Radoljub Gemaljević.

Data/Images/miroljub_jevtic_no6.jpg
Generalni direktor:
Miroslav Stojčić dipl. saobr. inž.


Izvršni direktor:
Radoljub Gemaljević dipl. maš. inž.

Izvršni direktor:
Zvezdan Pavićević dipl. ekonomista

SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE "SRBIJA KARGO"

Skupštinu Društva za železnički prevoz robe "Srbija kargo" čine Miodrag Poledica, diplomirani saobraćajni inženjer (predsednik); Vera Radoičić Savatović, diplomirani ekonomista; Ljiljana Aćimović, diplomirani menadžer bezbednosti; Dragica Gavrilović, diplomirani politokolog i Vladimir Pantelić, diplomirani pravnik.

DELATNOST DRUŠTVA:

U Društvu se obavlja delatnost železničkog prevoza tereta. Radi obezbeđenja neprekidnog i urednog funkcionisanja procesa rada, racionalnog upravljanja kadrovskim i drugim resursima, poboljšanja kvaliteta pružanja usluga i ostvarivanja planiranih poslovnih ciljeva i rezultata u Društvu su organizovani poslovi: saobraćajno operativni, poslovi vuče vozova, održavanja voznih sredstava, razvoja i investicija, prodaje, transportni poslovi, poslovi unutrašnje kontrole, interne revizije, finansijsko-računovodstveni poslovi i plan, kao i poslovi nabavke i stovarišnog poslovanja, informatike, pravni poslovi i poslovi ljudskih resursa i korporativne odgovornosti.

WE RECOMMEND
EVENTS
NEWS
TIMETABLE
LATEST ISSUE OF "PRUGA"
WAGON TRACKING
MEDIA CENTRE
ŠARGAN EIGHT
TOURIST TRAIN ROMANTIKA
BLUE TRAIN
 
© Serbian Railways 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS