JSC Serbian Railways

SER

Oglasi

ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
09.01.2017. до 12:00 отварање понуда 13.01.2017. у 12:30
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 3/2016 – Евро дизел и бензин за друмска возила -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда- -Одлука о додели уговора за јавну набавку-
09.01.2017. до 10:00 отварање понуда 09.01.2017. у 11:00
Zatvoren
ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп пословног простора путем јавног надметања: Хотел Железничар у Врњачкој Бањи, ресторан у железничкој станици Врњачка Бања и рерсторан у железничкој станици Нови Сад
09.12.2016. до 16:00 Јавна лицитација 16.12.2016. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку у отвореном поступку бр. 1/2016 – Електрична енергија – Измена и допуна документације бр.1- -Одлука о додели уговора за јавну набавку-
29.11.2016. до 10:00 отварање понуда 29.11.2016. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 2/2016 – Рачунари и рачунарска опрема -Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности бр. 2/2016 – Рачунари и рачунарска опрема – Обавештење о закљученом уговору-
01.11.2016. до 10:00 отварање понуда 01.11.2016. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 1/2016 – Набавка софтвера (са модулима) за подршку одлучивању – Измена и допуна документације бр.1, бр.2 – Обавештење о продужењу рока- – Питања и одговори бр.1 -Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности бр. 1/2016 – Набавка софтвера (са модулима) за подршку одлучивању
27.09.2016. до 12:00 отварање понуда 27.09.2016. у 13:00
Zatvoren
ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
05.08.2016. до 14:00 отварање понуда 05.08.2016. у 14:30
Zatvoren
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ – 3
19.07.2016. до 11:00 јавна лицитација 19.07.2016. у 12:00
Zatvoren
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ – 2
30.06.2016. до 11:00 јавна лицитација 30.06.2016. у 12:00
Zatvoren
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
26.05.2015. до 11:00 јавна лицитација 26.05.2015. у 12:00
Zatvoren