JSC Serbian Railways

SER

Одлазак “Ћире”

Једна од најлепших траса на свету до 1974. године пролазила је Мокром Гором и долинама разасутим на падинама Таре, Златибора и Шаргана. Пругом уског колосека, која је повезивала Београд са Сарајевом и Дубровником, крстарио је популарни “Ћира”. Готово пола века ова пруга отварала је Мокрој Гори врата у свет.
 


 
Напредак и развој читавог друштва, па и саобраћаја, укинуо је парњаче и пруге уског колосека које су постале део железничке историје. Ову судбину, на жалост, није могла избећи и у свету јединствена Шрганска “осмица”. Наиме, последњи воз Шарганом је прошао 28. фебруара 1974. године.