JSC Serbian Railways

SER

ЖИТ д.о.о. – Железнички интегрални транспорт

ЖИТ д.о.о. – Железнички интегрални транспорт

„Железнички интегрални транспорт“ (ЖИТ) доо Београд је основано 07.12.1983. године.

Адреса: Савски трг 2, Београд

Претежна делатност предузећа је друмски превоз терета.

ПИБ:100266656

Матични број:07461160

Законски заступник: Момчило Тунић – директор