JSC Serbian Railways

SER

Визија, мисија и стратешки циљеви

Визија, мисија и стратешки циљеви

Визија

Остати доминантан и поуздан пословни партнер новооснованим друштвима, привреди и Држави, препознат по квалитетном, доступном и приступачном инжињерингу, консалтингу, као и едукативним, информативним и финансијским услугама, са циљем да новооснованим железничким друштвима омогући пословну ефикасност и конкурентност и лидерску позицију на дуги рок у железничком сектору у региону.

Мисија

Друштво има основни задатак да ефективно пружа Дражави техничку подршку у решавању вишка запослених, вишка имовине и историјских дугова Железнице и институционалном развоју железничког сектора.

Стратешки циљеви:

На бази дефинисане визије и мисије стратешки циљеви су:
-подршка Држави у решавању историјских дугова железнице, пре свега оних које Држава гарантује; подршка Држави на усклађивању законских прописа;
– управљање процесом реструктурирања зависних предузећа;
-помоћ при изради студије радне снаге и подршка решавању вишка запослених;
– помоћ институционалном развоју железничког сектора;
– решавања обавеза и потраживања „Железнице Србије“ акционарско друштво;
– попис имовине, обавеза и потраживања „Железнице Србије“ акционарско друштво на дан који претходи дану регистрације нових железничких предузећа, у циљу транспрентне и прецизне примопредаје имовине и обавеза према усвојеном Деобном билансу;
-редефинисање Деобног биланса „Железнице Србије“ ад у циљу потпуног издвајања нон-цоре имовине (пре свега НПО) која није у функцији основних делатности три новооснована железничка предузећа, а према препорукама финалног извештаја Консултанта „Планет“;
– организовање ревизије извршене статусне промене „Железнице Србије“ ад, укључујући ревизију финансијских извештаја, пописа, деобног биланса и почетних стања новооснованих предузећа;
-пружања пословних услуга у циљу подизања ефикасности и ефективности новооснованих предузећа;
-подршка у процесу транзиције новооснованих друштава, пре свега кроз пренос права и обавеза из пословања;
-архивирање и чување пословне документације и музејских вредности.