JSC Serbian Railways

SER

Скупштина Акционарског друштва

Скупштина Акционарског друштва

Влада Републике Србије, на предлог Министарства саобраћаја, 9. децембра 2013. године донела је закључак, којим се за представнике Републике Србије као оснивача “Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, за коју на основу законског овлашћења оснивачка права врши Влада, у Скупштину “Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, одређује:Чланови Скупштине Акционарског друштва:

Зоран Анђелковић (председник), економиста

Драгослав Аџић, дипл. машински инжењер
Доц. др Дејан Вукосављевић, дипл. економиста
Проф. др Радмила Грозданић, дипл. економиста
Касим Зоранич, дипл. економиста
Радосав Поповић, дипл. инжењер саобраћаја
Слободан Радосављевић, дипл. политиколог
Петар Алексић, дипл. економиста
Снежана Радоњић, дипл. економиста
Горан Гавранчић, мастер инжењер саобраћаја
Данијел Туцаковић, дипл. економиста
Катарина Продановић, инжењер информатике
Драгомир Петронијевић, дипл. економиста
Саша Ђорђевић, дипл. економиста
Милан Максимовић, дипл. инжењер саобраћаја

Контакт телефони председника и чланова Скупштине Акционарског друштва “Железница Србије” Београд
Тел: (381 11) 361-82-96; Фаx: 361-83-16