JSC Serbian Railways

SER

Реструктуирање

Реструктурирање железнице

Програм реструктурирања и реорганизације

Корпоративно реструктурирање „Железнице Србије“ ад, Београд, које је спроведено у складу са Акционим планом реформи које је припремила Светска банка са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и која је подразумевала организациону структуру издвајања три различите технолошко-пословне целине, које су тржишно одрживе на дужи рок, као и четврто друштво „Железнице Србије“ ад, које треба, првенствено, да решава проблеме вишка имовине, вишка запослених и историјских дугова.

Планови за реформу предвиђају постојање четвртог друштва, ефективног остатка „Железнице Србије“ ад након оснивања три предузећа и одвајања њихових делатности. Ово Друштво се налази у фази преузмимања нон-цоре имовине, као и оног дела основних средстава железничког саобраћаја које није економски исплативо, ремонтовати или одржавати из тржишних разлога, као и преузимања вишка запослених, након што се дефинишу потребе три оперативна друштва за наредни период.

У циљу усклађивања стратегије пружања подршке будућем „рационалном“ пословању оперативних друштава са реформом железнице, „Железнице Србије“ ад је отворено и усмерено на сарадњу са остала три железничка друштва.

Почев од 10.08.2015. године, железнички систем послује сагласно спроведеној статусној промени кроз три издвојена друштва капитала и „Железнице Србије“ акционарско друштво, након издвајања и налази се у фази примопредаје права и обавеза из пословања јединственог предузећа, на основу Плана статусне промене и Плана реформе Железнице у периоду 2016-2020. године.

Нова Друштва

Влада Србије је 2. јула 2015. донела одлуку о статусној промени “Железница Србије”, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава – “Инфраструктура железнице Србије”, “Србија воз” и “Србија Карго”.

Од 10 августа, када је Агенција за привредне регистре донела решење о упису у регистар новоформираних Друштава, спске железнице наставиле су да постоје као четири акционарска друштва: Друштво “Железнице Србије” ад, Друштво за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Друштво за железнички превоз робе „Србија карго“ и Друштво за железнички превоз путника „Србија воз“.